Üyelik Sözleşmesi

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin www.rakibinden.com tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.rakibinden.com tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

üye olarak www.rakibinden.com'da yayınlayacağım araç ilanları ile ilgili ortaya çıkan sorumluluk ve veya tüm maddi manevi zararlardan www.rakibinden.com'u ve ilgililerini asla sorumlu tutmayacağıma dair bu sözleşmeyi okudum onayladım www.rakibinden.com gerektiğinde ilanlarımı silebilir veya yeniden yükleyebilir bu konuda hiçbir mecra da şikayetci olmayacağımı kabul ediyorum. Satış öncesi veya sonrası doğacak tüm sorumluluk kullanıcı olarak tarafıma aittir. www.rakibinden.com hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kapora sahtekarları, hatalı kanuna aykırı araç satışları vb.  www.rakibinden.com sorumluluğunda değildir... www.rakibinden.com site tasarımı tamamiyle www.limontasarım.com a ait olup yalnızca rakibinden domain ismi şahsımıza aittir site tasarımı ile ilgili doğacak telif haklarından www.rakibinden.com ,adminleri ve üyeleri sorumlu değildir.

"www.rakibinden.com", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

"www.rakibinden.com", "Portal"ın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "www.rakibinden.com" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

“Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "www.rakibinden.com" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "www.rakibinden.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

"Üye", "www.rakibinden.com" yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.